Radio Gugelhopf

Info Comment Report

Ka një lidhje të mirë me dëgjuesit dhe në mënyrë të qartë është gjithashtu një e premtuar radio për programet muzikore orientuar dëgjues. If you are fan of alternative rock music than you surely will appreciate the presentation of programs and choice of music by the talented broadcasting team of Radio Gugelhopf.

Radio Gugelhopf official website address is www.radiogugelhopf.ch

Vend: Switzerland

Zhanret: /

Popular Stations