top logo

Kanal 5 Webradio broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, të dy muzikë dhe fjala e folur, në hi-fi stereo. Kanal 5 Webradio broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të pista njohur dhe të panjohur, from Genres Classic Rock Music, Metal, Oldies Music.

Kanal 5 Webradio
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ Russia : Kanal 5 Webradio ]