top logo
Radio El Dorado broadcasts its programs decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Përveç transmetimit të një shumëllojshmëri të informacionit dhe argëtuese programeve, Radio El Dorado broadcasts diverse local productions. Prodhimet e tyre dhe programet informative të bazuara përmban të tilla si çështjet aktuale, i kuzhinës, kulturor, argëtuese dhe sportive fusha. Ata janë duke punuar si një urë në mes dëgjuesve dhe muzikë.
Radio El Dorado official website address is www.radio-eldorado.nl
Radio El Dorado
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Netherlands : Radio El Dorado ]