Diferenca FM

Info koment Stacione raport

Dallimi FM është një 24/7 radio internet i cili fokusohet në promovimin e talenteve të rinj dhe i pëlqen për të krijuar një platformë për ata për të promovuar muzikën e tyre nga niveli kombëtar dhe ndërkombëtar. Në Diferenca dëgjuesit FM mund të kërkojë këngët e tyre të dëshiruar përmes seksionit të tyre të kërkesës e cila është shumë premtues.
Dallimi FM adresa faqen zyrtare është www.differencefm.nl

Vend: Netherlands

Zhanret: / /

loading...

Netherlands Radio Stations

Popular Stations