Përtej brezit Beat

Info koment Stacione raport
Përtej The Beat Generation përfaqëson kulturën pasuruar e Gjermanisë në një mënyrë zbavitëse. Përtej The Beat Generation është drejtuar vullnetar, jo për radio stacion fitimprurëse e angazhuar për të mbajtur të informuar mbi çështjet lokale dhe globale e komunitetit, paraqitur muzikë dhe informacion jo në dispozicion në media të tjera në këtë fushë, dhe në krijimin dhe mbajtjen e një frymë pozitive në komunitet.
Përtej The Beat Generation adresa faqen zyrtare është www.beyondthebeatgeneration.com

Vend: Netherlands

Zhanret: / /

loading...

Netherlands Radio Stations

Popular Stations