Suara Rakyat FM broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, të dy muzikë dhe fjala e folur, në hi-fi stereo. Suara Rakyat FM broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të pista njohur dhe të panjohur

Suara Rakyat FM website address is suararakyatfm.blogspot.com

Suara Rakyat FM
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ Malaysia : Suara Rakyat FM ]