BFM Radio

Info Comment Report
BFM Radio is the only 24 orë jetojnë stacion radio në Malajzi që vetëm fokusohet në programet e lidhura me biznesin dhe çështjet aktuale financiare. BFM Radio main purpose is to built up a great relation between financial condition of Malaysia and its people. BFM applies its approach to other FM radio programming areas such as entrepreneurship, mënyrë, shëndetësor, sportiv, artet, dhe muzikë, si dhe për iniciativën e tij arsimor ekzekutiv. Official website of BFM Radio is www.bfm.my

Vend: Malaysia

Zhanret: /

Popular Stations