Radio SHARRI Dragash

Info Comment Report

Radio Sharri Dragash është radio e parë në gjuhën shqipe, themeluar në këtë komunë, në 26 Qershor 1999, disa ditë pas çlirimit të Kosovës. Si i vetmi medium në gjuhën angleze dhe të pavarur, bindje ishte e pakontestueshme, ndërsa edhe sot, kur mbi këtë hapësirë ​​janë shtuar mediat qytetar përqendrimi merr internet, sistemi kabllor dhe shumë forma të tjera, radio mbetet në rolin e Avatar.

Radio SHARRI adresa faqen zyrtare është radio-sharri.info

Vend: Kosovo

Popular Stations