Chevy FM

Info Comment Report

Chevy FM luan një varieteteve të këngëve nga varieteteve të zhanret dhe ata janë të njohur për marrëveshjet e tyre të veçanta programore. Ata luan programe të veçanta me këngë të përziera nga zhanret si Adult bashkëkohore, pop, valle dhe kështu me radhë për të dhënë dëgjuesit e tyre një ndjenjë të ndryshme dhe të bëjnë programet e tyre radio freskuese gjithë kohës.
Chevy FM adresa faqen zyrtare është www.radiochevy.net

Vend: Indonezija

Zhanret:

Popular Stations