top logo

Satinder Sartaaj thelb përmban një këngëtare popullore Punjabi i cili është quajtur si e njëjtë e radios. radio luan desi, Bhangra dhe format të tjera lokale e muzikës. Satinder Sartaaj është radio për dëgjuesit masive lokale të cilët janë të prirur për të shijuar një radio që do t'i çlirojë muzikë Punjabi.
Satinder Sartaaj adresa faqen zyrtare është www.satindersartaaj.com

Satinder Sartaaj
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Na dërgoni problemi juaj


[ Indi : Satinder Sartaaj ]