top logo
Likexa FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, trokas, shkëmb, hip-hop, ekstazë, shtëpi elektro, vend, Muzika e butë etj jetojnë në internet. The best wellknown DJ’s from from India plays energetic dj songs. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with Likexa FM. Për të bërë të rinjtë lidhur me botën e muzikës që ata dekoroj playlist e tyre me këngë që të rinjtë do të dashurisë. chillout and get entertained with Likexa FM. Likexa FM official website address is www.likexafm.com
Likexa FM
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Indi : Likexa FM ]