top logo

AIR Odia broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Përveç transmetimit të një shumëllojshmëri të informacionit dhe argëtuese programeve, AIR Odiabroadcasts diverse local productions. Prodhimet e tyre dhe programet informative të bazuara përmban të tilla si çështjet aktuale, i kuzhinës, kulturor, argëtuese dhe sportive fusha.

AIR Odia website address is allindiaradio.gov.in

AIR Odia
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Indi : AIR Odia ]