Gjelbër Frekuenca

Info koment Stacione raport

Gjelbër Frekuenca, që prej 1984, eshte nje 100% radio e komunitetit lokal. Ajo është e përbërë nga një ekip vullnetarësh të motivuar sundimi i të cilit është respekti për dëgjues dhe mirësjellje. Ne kemi zgjedhur ka qenë gjithmonë një formulë origjinale, pa publicitet, nëse jo se e mbështetjen e vazhdueshme ndaj aktorëve të jetës lokale asociative, artistike apo kulturore.

Frequence Verte adresa faqen zyrtare është www.frequenceverte.com

Vend: France

loading...

France Radio Stations

Popular Stations