1 Splash Coffee

Info Comment Report

Të gjitha këngët më të mirë për t'u çlodhur dhe të gëzojnë duke dëgjuar muzikë ngadalshëm. Në vitet e fundit shumë e transmetimit radio online ka ardhur dhe ikur, por vetëm pak prej tyre ishin në gjendje për të shënuar emrin e tyre në zemrën e dëgjuesve të tyre si 1 Splash Coffee. Ata do muzikë që janë të mira dhe është trending, por në të njëjtën kohë ata gjithashtu respekton dhe përpiqet të mirën e tyre për të promovuar muzikën e të rinjve.

Detajet e kontaktit-

Faqja e internetit: www.splashradio.eu

E-Mail: splashradio.eu@gmail.com

Gjuhe: English

Vend: France

Zhanret:

Popular Stations