top logo
Radio Aalto broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs. Radio Aalto broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të njohur dhe Top 40, Pop.
Radio Aalto official website address is www.radioaalto.fi
Radio Vala
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Finland : Radio Vala ]