P4 Syd

Info koment Stacione raport
P4 Syd broadcasts 24/7,they plays nonstop music Adult Contemporary, Më 40 / Pop, Local Musicmusic live on the internet. Për të bërë të rinjtë lidhur me botën e muzikës që ata dekoroj playlist e tyre me këngë që të rinjtë do të dashurisë.
P4 Syd official website address is www.dr.dk/p4syd

Vend: Denmark

Zhanret: / /

loading...

Denmark Radio Stations

Popular Stations