top logo
Radio Shqip BBC është web burim Lajme bazuar shkruar në gjuhën Bengali nën BBC World Service. BBC Shqip Shërbimi radio i cili fillon transmetimin që 1941 dhe të bëhet një burim shumë i fuqishëm dhe i popullarizuar dhe i besueshëm lajmeve mesin Bengali flet komunitetit. BBC Radio paraqet lajme të përditshme në lidhje me Bangladeshi dhe pjesa tjetër e botës së bashku me podcast regjistruar e lajmeve të përditshme në radio.
BBC Shqip


Please click on to play Button and wait for 10-20 seconds…

Na dërgoni problemi juaj


[ Bangladesh : BBC Shqip ]