top logo
Kronehit broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, të dy muzikë dhe fjala e folur, në hi-fi stereo. Kronehit broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të pista njohur dhe të panjohur, 90s, valle, hits and much more. Kronehit official website address is www.kronehit.at
Kronehit
speakermuzikëspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Na dërgoni problemi juaj


[ Austria : Kronehit ]