92.1 2MFM

Info koment Stacione raport

themeluar në 1995, Radio Komuniteti Musliman është një stacion multikulturore dhe multigjuhësore islame radio. Ajo transmeton për komunitetin Sydney në përgjithësi duke inkorporuar elemente që synojnë Bashkësisë Islame të Sydney. Ajo së pari transmetohet njëzet e katër orë në ditë gjatë muajit të Ramazanit të 1995 dhe ka vazhduar të transmetojë gjatë çdo muaji të Ramazanit dhe Dhul-Hixhxhe (pelegrinazh muaj). Veç kësaj, v 1997 Muslim Radio Komuniteti është transmetuar në çdo premten të atij viti deri në futjen e licencës së komunitetit transmetimit të përkohshëm (TBCL). Muslim Radio Community aktualisht transmeton 24 orë 365 ditë në vit duke mbuluar të gjitha ngjarjet islame. Sepse Arabic / Lebanese është, sipas statistikave, gjuha madh etnik komunikuar në mesin e muslimanëve në Sydney, kuptohet programet radio transmetohen kryesisht në gjuhët arabisht dhe anglisht me njolla të gjuhëve të tjera të komuniteteve, evoluon në ritmin me kërkesën. Faqja zyrtare e 2MFM është http://www.2mfm.org

Vend: Australia

Zhanret:

loading...

Australia Radio Stations

Popular Stations