Studio e mirë

Info koment Stacione raport

Studio Rejan është një radio stacion shqiptar me fokus kryesor në programimin islamik. Programe të ndryshme edukative dhe informative mbi aspekte të ndryshme të jetës njerëzore sipas Islamit është transmetuar të gjithë orën e rreth. Njohur mirë DAE-së dhe dijetarët e Islamit nga e gjithë Shqipëria është ftuar që të transmeton tregon jetojnë flisni, ku dëgjuesit mund të merrni informacionin e tyre të vlefshëm dhe e di mësimet në thellësi në lidhje me çështjet islame. Studio Rejan adresa faqen zyrtare është www.studio-rejan.com

Vend: Albania

Zhanret: /

loading...

Albania Radio Stations

Popular Stations