Radio Zëri

Info koment Stacione raport
Radio Zëri është drejtuar vullnetar, jo për radio stacion fitimprurëse e angazhuar për të mbajtur të informuar mbi çështjet lokale dhe globale e komunitetit, paraqitur muzikë dhe informacion jo në dispozicion në media të tjera në këtë fushë, dhe në krijimin dhe mbajtjen e një frymë pozitive në komunitet. Radio Zëri adresa e internetit është www.radiozerigv.de

Vend: Albania

Zhanret:

loading...

Albania Radio Stations

Popular Stations