Radio Vala 98.3

Informacije Komentiraj Postaje Prijavi

Radio Vala është radiostacion privat i themeluar në vitin 2000 që mbulon Rrafshin e Dukagjinit. Ne si medium jemi përqendruar në përfitimin e audiencës së re dhe asaj serioze, duke ofruar programe të ndryshme argëtuese dhe komunikatave, si dhe debate të shumta me tema nga jeta sociale dhe edukative arsimore.
Tani Radio Vala funksionon ne kuadër të Media Center “Vala”.

Kontaktni podatki-

Spletna stran: www.radiovala.net

E-naslov: radio.radiovala@gmail.com

FaceBook: RADIOVALA98.3

Language: Albanian

Contact Number: +383 45 235 300

Country: Kosovo

Genres:

loading...

Priljubljene postaje