top logo

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Kontaktni podatki

Spletna stran: www.prishtina.fm

E-Mail: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

<span lang ="sq">Radio Prishtina</razpon>
speakerglasbaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Pošljite nam Problem


[ Kosovo : Radio Prishtina ]