top logo
CBC Radio One je angleščina novice in informacije radijskega omrežja v javni lasti kanadskega Broadcasting Corporation. To je brez reklam in ponuja tako lokalno in nacionalno programiranje. To je na voljo na obeh AM ali FM do 98 odstotkov Kanadčanov, in je na voljo tudi v tujini preko Radio Canada International in tudi preko interneta. Uradna spletna stran CBC Radio One Toronto je www.cbc.ca
CBC Radio One Toronto
speakerglasbaspeaker
Prosimo, počakajte 10-20 sekund Radio se nalagajo ...

Pošljite nam Problem


[ Canada : CBC Radio One Toronto ]