top logo
Radio Vis Vitalis broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, tako glasbo in govorjeno besedo, v hi-fi stereo. Radio Vis Vitalis broadcasters believe in providing real music variety, tako da lahko poslušalci uživajo veliko katalog znanih in neznanih skladb, od države do Dance, Hip-Hop na Classical, Jazz Alternative, Rock Folk, Blues etničnih, in še veliko več.
Radio Vis Vitalis official website address is www.vvitalis.com
Radio Vis Vitalis
speakerglasbaspeaker

Pošljite nam Problem


[ Bulgaria : Radio Vis Vitalis ]