Radio Prishtina

Info Комментарий Report

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Контактная информация

Веб-сайт: www.prishtina.fm

E-Mail: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

Страна: Kosovo

Жанры: /

Popular Stations