Olimp FM broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, muzică și cuvânt rostit, în hi-fi stereo. Olimp FM broadcasters believe in providing real music variety, astfel ascultatorii se pot bucura de o mare catalog de piese cunoscute și necunoscute, de la țară la dans, Hip-Hop pentru Classical, Jazz la Alternative, Rock la Folk, Blues la etnice, și mult mai mult.

Olimp FM website address is www.olimpfm.ru

Olimp FM
speakermuzicăspeaker
Vă rugăm să așteptați pentru 10-20 secunde Radio este încarcă ...

Trimite-ne problema ta


[ Russia : Olimp FM ]