Radio Prishtina

Info cometariu Stații Raport

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Detalii de contact

website: www.prishtina.fm

E-mail: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

Țară: Kosovo

Genuri: /

loading...

Stații populare