top logo
P4 Syd broadcasts 24/7,they plays nonstop music Adult Contemporary, Top 40 / Pop, Local Musicmusic live on the internet. Pentru a face tinerii în legătură cu lumea muzicii ei decora playlist cu melodiile lor că tinerii vor iubi.
P4 Syd official website address is www.dr.dk/p4syd
P4 Syd
speakermuzicăspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Trimite-ne problema ta


[ Denmark : P4 Syd ]