Itapicuru FM broadcasts 24/7, they plays non stop Community and Local News live on the internet. The best well known DJ’s from Ponto Novo, BA, Brazil plays energetic dj songs. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with Itapicuru FM. Pentru a face tinerii în legătură cu lumea muzicii ei decora playlist cu melodiile lor că tinerii vor iubi.
Itapicuru FM official website address is www.itapicurufm.com.br
Itapicuru FM
speakermuzicăspeaker
Vă rugăm să așteptați pentru 10-20 secunde Radio este încarcă ...

Trimite-ne problema ta


[ Brazil : Itapicuru FM ]