top logo
El Prado FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, top 40, muzyka pop na żywo w Internecie. Aby młodzieży związanej ze światem muzyki ozdobić swoje listy odtwarzania z utworów, które młodzież będzie kochają. El Prado FM broadcasting from Montevideo, Uruguay.
El Prado FM official website address is www.elpradofm.net
FM Prado
speakermuzykaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Wyślij nam swój problem


[ Uruguay : FM Prado ]