top logo

NKU Radyo broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. NKU Radyo broadcasters believe in providing real music variety, so listeners can enjoy a vast catalog of known and unknown tracks.
Contact Info:
Namık Kemal Mahallesi Kampus Caddesi
Namık Kemal Universitesi
Rektorluk Binası Kat:9
Süleymanpaşa / Tekirdağ
NKU Radyo website address is radyo.nku.edu.tr

NKU Radyo
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Turcja : NKU Radyo ]