Uhuru FM broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Oprócz transmisji z różnych programów informacyjnych i rozrywkowych, Uhuru FM broadcasts diverse local productions. Ich spektakle i programy informacyjne w oparciu zawiera takich jak sprawy bieżące, kulinarny, kulturalny, Pola rozrywki i sportu.

Uhuru FM website address is uhurufm.co.tz

Uhuru FM
speakermuzykaspeaker
Sorry this Radio station is currently offline. Please select another one...

Wyślij nam swój problem


[ Tanzania : Uhuru FM ]