Dala FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, pukanie, skała, hip hop, trans, electro house, kraj, łagodna muzyka itp żywo w Internecie. Dala FM is to make the youth connected with the music world they decorate their playlist with songs that youth will love.

Dala FM website address is ne.fm

Dala FM
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Kirgistan : Dala FM ]