top logo

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Szczegóły kontaktu

Stronie internetowej: www.prishtina.fm

E-Mail: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

<span lang ="sq">Radio Prishtina</Zakres>
speakermuzykaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Wyślij nam swój problem


[ Kosovo : Radio Prishtina ]