Al Rasheed FM

Info Comment Report

Al Rasheed FM broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Oprócz transmisji z różnych programów informacyjnych i rozrywkowych, Al Rasheed FM broadcasts diverse local productions. Ich spektakle i programy informacyjne w oparciu zawiera takich jak sprawy bieżące, kulinarny, kulturalny, Pola rozrywki i sportu.

Al Rasheed FM official website address is www.alrasheedfm.com

Kraj: Iraq

Popular Stations