top logo

Radia Tooka niezależnych mediów na język perski Perski Vanan rozumieją. Główną oś etyki Radio Tooka transmisje bogate ramy oparte na zasadach prawdziwości, uczciwość i zawodowych w tej samej firmy.

Tooka radia do jakiegokolwiek rządu, strony lub nie przestrzegania zasad demokracji i wolności wypowiedzi grupy, w okolicy: fan wszelkich religii, wiara, wyznanie, rasa lub pochodzenie etniczne, Jak wynika Dralamyh praw człowieka, jest. wspólne wartości tolerancji i demokracji, że podstawowe zasady stosuje się.

Pozostałe osie etyki Radio Tooka, unikanie bezpodstawne orzeczenia separacji nienawiści religijnej, rasowe i etniczne, niezawodność i dokładność informacji statystycznych jest dostarczane.

Ponieważ spektrum radiowego Tuka obejmie różnych odbiorców, Więc co odtwarzania różnych politycznych, społeczny, gospodarczy, sport, sztuka, Literatura i muzyka są na porządku dziennym mediów.

Adres oficjalnej strony Tooka radia jest radiotooka.com

Radio Tooka
speakermuzykaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Wyślij nam swój problem


[ Iran : Radio Tooka ]