top logo

AIR Odia broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Oprócz transmisji z różnych programów informacyjnych i rozrywkowych, AIR Odiabroadcasts diverse local productions. Ich spektakle i programy informacyjne w oparciu zawiera takich jak sprawy bieżące, kulinarny, kulturalny, Pola rozrywki i sportu.

AIR Odia website address is allindiaradio.gov.in

AIR Odia
speakermuzykaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Wyślij nam swój problem


[ Indie : AIR Odia ]