top logo
Radio Vis Vitalis broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Radio Vis Vitalis broadcasters believe in providing real music variety, więc słuchacze mogą cieszyć się szeroki katalog znanych i nieznanych utworów, z Kraju to Dance, Hip-Hop do Classical, Jazz na alternatywne, Folk rock, Blues do Ethnic, i wiele więcej.
Radio Vis Vitalis official website address is www.vvitalis.com
Vis Vitalis Radio
speakermuzykaspeaker

Wyślij nam swój problem


[ Bulgaria : Vis Vitalis Radio ]