top logo
RCF Liege broadcasts its programs decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Oprócz transmisji z różnych programów informacyjnych i rozrywkowych, RCF Liege broadcasts diverse local productions. Ich spektakle i programy informacyjne w oparciu zawiera takich jak sprawy bieżące, kulinarny, kulturalny, Pola rozrywki i sportu. Oni pracują jako pomost między słuchaczami i muzyki.
RCF Liege official website address is www.rcf.be
RCF Liege
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Belgium : RCF Liege ]