Rambukkana Pradeshiya Sabhawa

Maklumat komen stesen laporan

Mission “Menurut kuasa yang diberi, , Menggunakan sumber-sumber yang sedia ada , berkesan, Dan mengetepikan sebagai satu cara untuk memuaskan hati rakyat dalam kesihatan awam, Bagi pembangunan mampan melalui jalan-jalan awam dan perkhidmatan utiliti.” Jumlah tertinggi daerah GN Kegalle di Wilayah Sabaragamuwa terdiri daripada Gereja Rambukkana. Bilangan gabungan majlis kampung dan bandar-bandar Majlis 1987 No. 15 Akta PS 1991-07-07 Ditubuhkan pada Rambukkana PS. Pengerusi pertama PT Smaraweera. Karunaratne Payet. Presiden menghormati ke semasa 5 Jemaah orang di bawah ī.em.ē.en.bī hadir. Encik Handagama berkhidmat sebagai Pengerusi. Kakitangan tetap semasa 110 Secara kebetulan, manakala 10 kakitangan terdiri daripada sehingga.

Butiran kenalan-

laman web: www.rambukkana.ps.gov.lk

e-mel: info@rambukkana.ps.gov.lk

FaceBook: RambukkanaPradesiyaSabawa

Nombor telefon: +94 352 265 275

bahasa: Sinhala, English

Negara: Sri Lanka

Genre: / /

loading...

Sri Lanka Radio Stations

Stesen popular