top logo
Disco Strefa FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, rap, rock, hip-hop, berkhayal, elektro rumah, negara, muzik dan lain-lain yang lembut hidup di internet. The best well known DJ’s from from Poland plays energetic dj songs. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with Disco Strefa FM. Untuk membuat belia yang berkaitan dengan dunia muzik yang mereka menghiasi senarai main dengan lagu-lagu yang muda akan menyukai. chill out and get entertained with Disco Strefa FM.
Disco Strefa FM official website address is www.discostrefafm.info
Disco Zon FM
speakermuzikspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Hantarkan Masalah anda


[ Poland : Disco Zon FM ]