top logo
DwIZ 882 adalah talian Filipina radio hidup di Filipina. DwIZ 882 siaran 24 jam program hidup di Internet. DwIZ 882 wawasan adalah untuk mewakili budaya Filipina di peringkat global, syarikat itu mensasarkan pendengar yang bertutur asli dan hidup kedua-dua di dalam dan luar negara. Hanya kandungan Filipina adalah menghantar melalui stesen ini setakat ini. DwIZ 882 komited untuk menggalakkan Kebudayaan, Muzik, Berita, Warisan, Pelancongan dan banyak lagi melalui stesen mereka.
DwIZ 882 alamat laman web rasmi adalah www.dwiz882am.com
DwIZ 882
Please click on to play Button and wait for 10-20 seconds…

Hantarkan Masalah anda


[ Philippines : DwIZ 882 ]