top logo
Ikim FM adalah satu-satunya stesen radio Islam pendekatan dakwah melalui media penyiaran yang beroperasi 24 jam sehari di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Ia adalah satu program yang menggabungkan semangat didaktik dan bentuk program hiburan juga tidak diabaikan. Dibentangkan dalam 95% apabila seluruh bahasa Melayu dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. www.IkimFm.my Ditubuhkan pada 6 Julai, 2001.
Ikim FM
Please click on to play Button and wait for 10-20 seconds…

Hantarkan Masalah anda


[ Malaysia : Ikim FM ]