Radio Prishtina

Maklumat komen stesen laporan

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Butiran kenalan

laman web: www.prishtina.fm

E-Mail: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

Negara: Kosovo

Genre: /

loading...

Stesen popular