top logo

Chennai Live 104.8 FM mensasarkan keperluan anda berkembang berkaitan dengan muzik baru elegan. Ditubuhkan di seluruh 2006, Chennai Tinggallah, Stereo ceramah seksyen FM pertama India juga boleh menjadi saluran stereo British yang terkemuka di seluruh Chennai.

Chennai Live 104.8 FM stereo dalam seksyen berkenaan kawasan anda bertujuan untuk menarik, bersekolah di samping menaik taraf rakyat mengenai Chennai. Ia mensasarkan kejadian tempatan, info tambahan kepada masalah berdasarkan hari anda dengan kewujudan hari sepanjang Chennai. Ia perbincangan ciri-ciri tambahan kepada dialog bersama-sama dengan syarikat kemudahan tambahan kepada para hadirin. Antara yang cemerlang anda di samping ceramah yang menarik, seksyen anda bermain yang paling berkesan mengenai serantau di samping muzik baru Intercontinental direkodkan pada masa lalu digabungkan dengan melodi yang terbaik dengan minit ke-.

Falsafah tertentu seksyen sentiasa membawa bersama-sama pelbagai pandangan di samping pandangan pada masa ini di dalam bandar di samping ia juga akan berurusan dengan kemajuan anda mempunyai warisan yang mendalam, arus amat gembira serta wang prospek meriah dengan bandar.

Chennai Live 104.8 FM alamat laman web rasmi adalah www.chennailive.fm

Chennai Live 104.8 FM
speakermuzikspeaker

Hantarkan Masalah anda


[ India : Chennai Live 104.8 FM ]