top logo

Cherie FM Guinee broadcasts 24/7,they plays nonstop music, rap, rock, hip-hop, berkhayal, elektro rumah, negara, muzik dan lain-lain yang lembut hidup di internet. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with Cherie FM Guinee. Untuk membuat belia yang berkaitan dengan dunia muzik yang mereka menghiasi senarai main dengan lagu-lagu yang muda akan menyukai.

Cherie FM Guinee official website address is www.cheriefmguinee.com

Cherie FM Guinée
speakermuzikspeaker

Hantarkan Masalah anda


[ Africa : Cherie FM Guinée ]