top logo

Asetena Pa Radio is a non denominational Christian organisation.

Asetena Pa Radio official website address is www.asetenapa.online

Asetena Pa Radio
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Envoyez-nous votre problème


[ Ghana : Asetena Pa Radio ]