top logo

Antenë 1 Vida is a online music radio station. Antenë 1 Vida broadcasts to the regions 24 orë në ditë, 12 muaj të vitit. Me një përzierje të madhe të xhazit, gjendje e dëshpëruar, popull, Bota dhe muzikë klasike. Antenë 1 Vida has something for all discerning music lovers.

Antenë 1 Vida website address is www.rtp.pt

Antenë 1 Vida
Please click on to play Button and wait for 10-20 seconds…

Na dërgoni problemi juaj


[ Portugal : Antenë 1 Vida ]