Hapni FM Praca Rock

Info koment Stacione raport

Nëse ju jeni një lloj i dëgjuesit të cilët nuk duan të merrni mbërthyer me një radio të vetme se sa gjë është gati të ndryshojë. Sepse, sapo keni akorduar në Open FM Praca Rock dhe kjo është radio që do t'ju angazhojë me programet e tyre aq thellë sa që ju vetë do të akordoheni përsëri në këtë radio përsëri dhe përsëri.

Detajet e kontaktit-

Faqja e internetit: www.open.fm/praca-rock

Vend: Poloni

Zhanret:

loading...

Poland Radio Stations

Popular Stations